Wróc do zabiegów

ANIZJA to Fundacja Wspierania Rozwoju Medycyny. Nazwa pochodzi od żeńskiego imienia, bardzo rzadko spotykanego w Polsce i na świecie. Anizja to kobieta delikatna i wrażliwa. Pomaganie innym jest dla niej istotnym celem w życiu. Chętnie angażuje się we wszelkiego rodzaju akcje społeczne i charytatywne. W życiu osobistym ceni sobie ciepło rodzinne oraz stabilizację. Etiologia tego imienia jest mi bardzo bliska, stąd właśnie wybór nazwy organizacji, która oficjalnie powstała w 2015 roku w Gdańsku.

Fundacja zajmuje się wspomaganiem aktywności naukowo-badawczej, prowadzeniem działalności profilaktycznej, mającej na celu wczesne wykrywanie chorób między innymi z zakresu chirurgii naczyniowej, leczeniem oraz rehabilitacją. Prowadzi również prace oświatowo-kulturalne, szczególnie w zakresie wspierania talentu i promocji uzdolnionej młodzieży i dzieci.

Jak to się zaczęło? Od spontanicznych udziałów w różnych kampaniach, przedsięwzięciach, czy zbiórkach. Drobne sukcesy zainspirowały mnie do angażowania się w coraz większe  operacje. A te wymagały sformalizowania działalności. Dziś ANIZJA pomaga różnym ośrodkom wspierając je w codziennym funkcjonowaniu, fundując zakupy na przykład urządzeń medycznych czy innej specjalistycznej aparatury, współuczestnicząc między innymi w szkoleniach i konferencjach. Fundacja z zapałem podejmuje wyzwania – chociażby drobne. Jest bardzo aktywna: „Jeśli sami nie organizujemy działania, bierzemy udział w zdarzeniach inicjowanych przez inne trójmiejskie podmioty. Uczestniczymy w licytacjach charytatywnych, biegamy by uzbierać fundusze dla potrzebujących. Pomagamy.”

Pomagać innym… wiedzieć, że choć jednej istocie żyło się lżej przez to, że było się obok - to znaczy odnieść sukces.”
- Ralph Waldo Emerson